http://land1.adszx.pro/?target=-6AAKTGwLkGAAAAAAAAAAAAAT7golTAAAA&al=11406&ap=11526

Garantisado ang bawas na 15 taon na walang anumang botox

Luz Abella

Ang nagwagi ng paligsahan: ‘Totoong kuwento ng buhay tungkol sa kung paano maging maganda’

Kumusta, aking mahal na mga mambabasa. Gusto kong sabihin sa inyo ang aking kuwento kung paano ka maaaring tumingin sa kagandahan ng malayong-malayo at sa wakas ay mahanap ito sa bahay.’