http://axdsz.pro/?target=-7EBNQCgQAAAOTGwM_FwAFAQEREQoRCQoRDUIRDRIAAX9hZGNvbWJvATE

УЗРЯЛОТО ГОДЖИ БЕРИ СЪДЪРЖА:

около 20 от най-ценните аминокиселини

Витамин С (500 пъти повече

отколкото портокалите)

Advertisement

витамин Е

Share This Story

Get our newsletter